05-07-2024

Zawiadomienie ws NWZA w dniu 2024.07.24

Kontakt

Silesia Park S.A.
ul. Roździeńskiego 188B
40-203 Katowice
Tel: +48 608 536 936

Siedziba i biuro Spółki:
ul. Roździeńskiego 188 B,
40-203 Katowice,
Tel: 032 2039808

Dane Spółki:
NIP : 9691152377
Regon : 276072072
KRS : 0000141201 Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS,
Kapitał zakładowy : 23.000.000,00 PLN