05-07-2024

Zawiadomienie ws NWZA w dniu 2024.07.24


17-04-2024

Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki 25.04.2024


07-04-2023

Zaproszenie na WZA 27.04.2023 ws zatwierdzenie sprawozdania za 2022 rok


05-09-2022

Zawiadomienie o posiedzeniu WZA 28.09.2022


22-07-2022

Zaproszenie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 08.08.2022


26-11-2020

Protokół NWZA 23.10.2020 ws. wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy


Kontakt

Silesia Park S.A.
ul. Roździeńskiego 188B
40-203 Katowice
Tel: +48 608 536 936

Siedziba i biuro Spółki:
ul. Roździeńskiego 188 B,
40-203 Katowice,
Tel: 032 2039808

Dane Spółki:
NIP : 9691152377
Regon : 276072072
KRS : 0000141201 Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS,
Kapitał zakładowy : 23.000.000,00 PLN